தன் குடும்பத்தில் நடக்கும் சொத்து சண்டை பற்றி நடிகர் கார்த்திக்கின் விளக்கம்..!

தன் குடும்பத்தில் நடக்கும் சொத்து சண்டை பற்றி நடிகர் கார்த்திக்கின் விளக்கம்..!

பிரபல நடிகர் கார்த்திக், தன்னுடைய சொந்த அண்ணன் மீது போலீஸில் புகார் கொடுக்கும் அளவுக்கு அவரது குடும்பத்தில் பூசல் வெடித்திருப்பது கண்டு திரையுலகத்தினர் அவர் மீது அனுதாபத்தையும், வருத்தத்தையும் காட்டி வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் தன்னுடைய குடும்பத்தில் நடந்தது என்ன..? நடப்பது என்ன..? என்ன குழப்பம் என்பது பற்றி தன்னுடைய முகநூல் பக்கத்தில் மிக விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் நடிகர் கார்த்திக்.

அது இங்கே :

My Dear Friends…

This is a sad Post …. one which I am very very reluctant to make..

The mostly private person that I am !

But since it has reached a breaking / Legal point now n is in the Media.

I have no other option but to disclose n Post n Make my Friends Know the Truth. So there is no misconception.

I am Posting this with a very heavy Heart despite being a cheerful guy as U all are well aware of, by nature most of the time .. No Negatives … Ever
Anyways.

As U might have known a few months back there was an Inheritance Problem within the Family because of my elder Brother who had Unfortunately Cheated. 

Not Just Me but All the other members of our Family in numerous ways!

Now we are taking a Legal course, since all other options to settle the numerous issues, within the Family, amicably … had been exhausted!

Believe me we, All Other Members Of Our Entire Family, including me, tried to avoid this situation.

Sadly that didn’t happen, due to my Brother’s Attitude … sad !!

Now that we, All the Member’s of the Family are going to File a Case against Him… he is panicking and resorting to bad publicity gimmicks… again unfortunate..!

I am also aware that During this course of this case there will be a lot of Bad false accusations by him.

Nevertheless, the truth will come out n I am sure Justice will prevail, !

That is it for now folks… am sincerely sorry about this Post.

One which I had always hoped that I would never have to make!

Anyways… My Faith in God n the Evidence n Facts that I / we Possess will determine the course of True Justice.

I am not battling for me alone… I am battling for the Rest of All my Relatives as well which includes my second Elder Sister, and her Husband, My Elder Sister, who is no more, but I am representing her Husband and Her two Sons as well… as well as my younger Cousin Brother…

One Bad Blood against the Entire Family Blood…. Real Sad !

Anyways,

God Is Great… n we will C how things pan out !

Once again sorry about this Post Folks … 

Do have a Great Nite…

Luv U All… K

Our Score