‘வல்லதேசம்’ திரைப்படத்தில் சிம்பு பாடிய பாடலின் முன்னோட்டம்

‘வல்லதேசம்’ திரைப்படத்தில் சிம்பு பாடிய பாடலின் முன்னோட்டம்

Audio launch teaser for the movie ‘VALLADESAM’. The Audio and Trailer are expected to be released on 1st of August. L.V. Muthukumarasamy cousin – brother of STR aka Simbhu is the music director of this movie. STR has sung a motivational number for this movie. Simbhu dedicates this song to his fans.

Our Score