full screen background image

Tag: , , , ,

கேரளாவில் டிரெயினில் ‘கத்தி’ படத்தின் விளம்பரம்..!

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல.. கேரளாவிலும் ‘கத்தி’...