சாய் பல்லவி நடித்திருக்கும் ‘கரு’ படத்தின் டிரெயிலர்

சாய் பல்லவி நடித்திருக்கும் ‘கரு’ படத்தின் டிரெயிலர்
Lyca Productions Presents - KARU - a film by Vijay Nirav Shah | Sam C S | L Jayashree | Stunt Silva | Anthony | Karky | Vijay - Ajayan bala | Pattanam Rasheed | M R Rajakrishnan | K Manivarma | Ramasubbu | Sapna Shah - Vinaya Devv | Modepalli Ramana | K Bhargavi | Prathyusha | S M Rajkumar | S Siva Saravanan | Shiyam | Suresh Chandra | Mugil Designs | Executive Producer : S Prem | Produced by Lyca Productions Trailer credits: MUSIC : SAM C S KEYS : JIM SATHIYA & SAM C S SINGER : SWAGATHA S KRISHAN STRINGS : CHENNAI ORCHESTRA SOLO VIOLIN : BALAJI CHELLO : SEKAR GUITARS : KEBA RHYTHMS : ONASIS MOHAN RECORDING ENG : SABIN JOSE ( PSALTER RECORD INN PVT LTD), AVINASH ( 20db SOUND STUDIOS) TRAILER MIXED BY : RAJAKRISHNAN ( 4 Frames) Music on Lyca Music Digital Partner - Divo