‘மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா’ படத்தின் டிரெயிலர்-4

‘மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா’ படத்தின் டிரெயிலர்-4

Motta Siva Ketta Siva is an action-comedy film directed by Sai Ramani, starring Lawrence Raghavendra and Nikki Galrani in the lead roles.

Cast: Lawrence Raghavendra, Nikki Galrani
Crew: Sai Ramani (Director), Sarvesh Murari (Director of Photography), Amresh Ganesh (Music Director)
Genres: Action, Comedy
Tagline: The Mass Cop
Tamil Name: மொட்ட சிவா கெட்ட சிவா

Our Score