ரத்தன் மெளலி-மஞ்சு தீட்சித் நடிக்கும் ‘மல்லி’ படத்தின் ஸ்டில்ஸ்

ரத்தன் மெளலி-மஞ்சு தீட்சித் நடிக்கும் ‘மல்லி’ படத்தின் ஸ்டில்ஸ்