‘அட்ரா மச்சான் விசிலு’ படத்தின் ‘தேவதை தேவதை’ பாடல் காட்சி

‘அட்ரா மச்சான் விசிலு’ படத்தின் ‘தேவதை தேவதை’ பாடல் காட்சி

Adra Machan Visilu is a 2016 Indian Tamil comedy film Directed by Thiraivannan, Produced by B.Gopi, starring Shiva and Naina Sarwar in the lead roles.

Music Release Date: 14 April 2016

Song Credits:
Devadai Devadai
Singer: Thivakar, Anitha
Lyrics: Thiraivannan
Music Director: N.R.Ragunanthan

Our Score