‘மய்யம்’ திரைப்படத்தின் ‘மக்கா மக்கோஸோ’ பாடல் உருவாக்க காட்சி

‘மய்யம்’ திரைப்படத்தின் ‘மக்கா மக்கோஸோ’ பாடல் உருவாக்க காட்சி

Watch the making video of Makka Makkosa Seeni Samosa upcoming Tamil film MAIEM.

Cast: Hashim Zain, Naveen, Kumaran Thangarajan, Pooja, Jai Quehaeni, Hasini, Muruganandham & Robo Shankar
Music: KR
Direction: Aditya Baskaran
Banner: Harvest Entertainers, Sketchbook Productions

Our Score