‘மெட்ராஸ்’ திரைப்படத்தின் ‘ஆகாயம் தீப்பிடிச்சா’ பாடலின் டீஸர்..!

‘மெட்ராஸ்’ திரைப்படத்தின் ‘ஆகாயம் தீப்பிடிச்சா’ பாடலின் டீஸர்..!

Karthi, Catherine Starring Madras directed by Pa.Ranjith Music by santhosh narayan! A Studio Green Production! DReam Factory Release!

Our Score