இயக்குநர் சிகரம் கே. பாலசந்தரின் கன்னடத் திரையுலக படைப்புகள்..!

இயக்குநர் சிகரம் கே. பாலசந்தரின் கன்னடத் திரையுலக படைப்புகள்..!

இயக்கம் – 5 படங்கள்

1978

1.       தப்பிதத் தாளா  (தப்புத் தாளங்கள்) –      கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்

1983

2. பெங்க்கியல்லி அரளித ஹுவு  (அவள் ஒரு தொடர்கதை) – திரைக்கதை, இயக்கம்

3.  எரடு ரேக்கெகளு  (இரு கோடுகள்) –  திரைக்கதை, இயக்கம்

1985

4.       முகில் மல்லிகே (தாமரைநெஞ்சம்) – கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்

1986

5.       சுந்தர ஸ்வப்னகளு (சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்) –     திரைக்கதை, இயக்கம்

Our Score