ருத்ரன் படத்தின் டீஸர்..!

ருத்ரன் படத்தின் டீஸர்..!

Rudran (ருத்ரன்), A Tamil Pilot Film based on rapes in india directed by Arok (https://www.facebook.com/arok.theboss) Producer Sundar (https://www.facebook.com/sundar.nachi…) Music Director Abhijith Ramaswami (https://www.facebook.com/abhijith.ram…) DOP Kanna.R (https://www.facebook.com/kannakutty.r) Editor Arun Kumar.V.S (https://www.facebook.com/editorarun) Actor Sai Nath (https://www.facebook.com/sai.nath.967422) Actor Madhu Ragurram (https://www.facebook.com/madhu143c) Actor Saravanan (https://www.facebook.com/mercil.sarav…) Actor Naveen (https://www.facebook.com/naveen.offic…) Actor Giri Shankar (https://www.facebook.com/giri.shankar.73) Sound Engineer Nishok (https://www.facebook.com/nishok.kumar) VFX Aswin (DV Studios) Publicity design Pixel Draw Media Arun Kumar (https://www.facebook.com/ARuN2891999) Stunts Nishant (https://www.facebook.com/profile.php?…) DI color grading Chutharshan (https://www.facebook.com/chutharshan) Stills Santhosh Chandran (https://www.facebook.com/profile.php?…) Focus Puller Neelakandan Assistant Cameraman Vivek Co Director Sri Hari Assistant Directors Kalaivaanan Ranjith Kumar Ravi Kumar Production Manager Sri Hari (https://www.facebook.com/aerohari) Produced by Clapping Hands Production

Our Score