‘புறம்போக்கு’ திரைப்படத்தின் புதிய டிரெயிலர்..!

‘புறம்போக்கு’ திரைப்படத்தின் புதிய டிரெயிலர்..!

Get ready for some ‘Playback’! Your personal jukebox with 9 musical assortments from the world of Tamil Cinema. Enjoy songs that you have hummed, sung along and enjoyed. From love to kuthu to the perfect dance collection, ‘Playback’ has it all! Coming to you on 3rd Feb’15.

© 2015 Sony Music Entertainment India Pvt. Ltd.

Our Score