full screen background image

கணவர் தியாகு காணவில்லை – என்ன நடந்தது..? – கவிஞர் தாமரையின் முழு விளக்கம்..!

கணவர் தியாகு காணவில்லை – என்ன நடந்தது..? – கவிஞர் தாமரையின் முழு விளக்கம்..!

தனது கணவர் தியாகு காணாமல் போன விவகாரத்தில் என்ன நடந்தது என்பது பற்றிய முழு விளக்கச் செய்தியை தமிழகத் தமிழ்த் தேசியத் தலைவர்களுக்கும், மனித உரிமை ஆர்லவர்களுக்கும், கணவர் தியாகுவின் நண்பர்களுக்கும் தெரிவித்திருக்கிறார் கவிஞர் தாமரை.

அந்தச் செய்தி இங்கே :

 statement-1statement-2statement-3statement-4statement-5

statement-6

Our Score