இயக்குநர் சிகரம் கே. பாலசந்தரின் மலையாளத் திரையுலகம்

இயக்குநர் சிகரம் கே. பாலசந்தரின் மலையாளத் திரையுலகம்

கதை – 4 படங்கள்

1970

1.         பீக்காரா நிமிஷங்கள் (நாணல்)  – கதை

1972

2.         ஆறடி மண்ணித்தி ஜென்மே (நீர்க்குமிழி)  – கதை

1978

3.         பலப்ரிக்ஷைனம் (பூவா தலையா)  –  கதை

1979

4.         கழகன் (தப்புத்தாளங்கள்)   – கதை

         

Our Score