‘கள்ளாட்டம்’ திரைப்படத்தின் டிரெயிலர்

‘கள்ளாட்டம்’ திரைப்படத்தின் டிரெயிலர்

Watch the official Trailer of upcoming Tamil Movie Kallattam only on Trend Music. Kallattam featuring Nandha, Richad, Ilavarasu and Sharika. Directed by Ramesh Gandhi, Produced by G Soundian and Music by H. Humar Ezhilan.

Our Score