ஜல்லிக்கட்டிற்கான ஆதரவு பாடல் ‘இதுதாண்டா ஜல்லிக்கட்டு’

ஜல்லிக்கட்டிற்கான ஆதரவு பாடல் ‘இதுதாண்டா ஜல்லிக்கட்டு’

Presenting you the Lyric video of “Ithu Thaanda Jallikattu” by Sam D Raj and team in support on Jallikattu

Music – Sam D Raj
Lyrics – SU. Senthilkumaran
Vocals – Vijayalakshmi, Udhay & Shravan
Editing – Mr. B

Our Score