‘ஹேப்பி நியூ இயர்’ ஹிந்தி படம் ஒரு நாள் வசூலில் சாதனை படைத்தது..!

‘ஹேப்பி நியூ இயர்’ ஹிந்தி படம் ஒரு நாள் வசூலில் சாதனை படைத்தது..!

Happy New Year Sets The Record High!

Happy New Year produced by Red Chillies Entertainments Pvt Ltd and Directed by Farah Khan released in India on 24th October.

Red Chillies Entertainments Pvt Ltd announced today that their latest release, Happy New Year had a record breaking opening in the Box Office in India.

It has collected Rs. 44.97 Crs on the opening day. With 42.62 Crs in Hindi, 1.43 Crs in Telugu dub and 0.92 Crs in Tamil dub, HNY has become the highest opening day ranker in Indian films so far.

Commenting on the performance of Happy New Year’s box office performance, Venky Mysore, CEO RCE said, “We are delighted that the audience across India has responded brilliantly and shown their support for a film that has been produced with a lot of passion and love.”

Gaurav Verma, Chief Revenue Officer RCE said, “The partnership with YRF in developing our distribution strategy has been excellent and has contributed to the record breaking opening.”

Day1:

Mumbai : 14.91 Cr

Delhi UP : 7.42 Cr

Punjab : 4.33 Cr

Mysore : 2.31 Cr

Nizam Andhra : 2.42 Cr

Tamil Nadu : 0.86 Cr

Kerala : 0.53 Cr

CP : 2.21 Cr

CI : 1.52 Cr

Rajasthan : 2.13 Cr

Bengal : 1.83 Cr

Assam : 0.56 Cr

Orissa : 0.62 Cr

Bihar : 0.97 Cr

Hindi Total : 42.62 Cr

Telugu dub : 1.43 Cr

Tamil dub : 0.92 Cr

Grand Total : 44.97 Cr

Our Score