‘என் ஆளோட செருப்பக் காணோம்’ படத்தின் ஹீரோ இவர்தானாம்..!

‘என் ஆளோட செருப்பக் காணோம்’ படத்தின் ஹீரோ இவர்தானாம்..!

Here is the Intro Teaser of “THAMIZH”
Hero of Our 1st production venture
“EN AALODA SERUPPA KAANOM” directed by Jagan Naanth

Thamizh is a very talented & well known child artist named PANDI who acted in successful movies like Pasanga, Marina, Golisoda…Now he is making his debut as HERO in our movie…We are proud to present THAMIZH to Tamil film Industry as HERO….

Our Score