‘சார்லஸ்-ஷபீக்-கார்த்திகா’ திரைப்படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்..!

‘சார்லஸ்-ஷபீக்-கார்த்திகா’ திரைப்படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்..!

Everyone life will be having a memorable day and that day would have been a life changing bench mark, this movie csk reveals us such memorable day of everyone.

Cast- Sharran Kumar.
Jai Quehaeni.
Mishal
Vimal Aditya
Narayan

Director – Sathiyamoorthy Saravanan.
Producer – C.Srinivasan.
Music- Sidharatha Mohan.
DOP – Sree Saravanan G Manogran.
Editing – P.Sounderraja & Jaghan RV
Motion Poster Design : Sunny Sawrav
Art – Veeramani.G
PRO.- Suresh Chandra.

Our Score