ஆள் பாதி ஆடை பாதியாக ‘தரிசனம்’ தந்த சமந்தா..!

ஆள் பாதி ஆடை பாதியாக ‘தரிசனம்’ தந்த சமந்தா..!

சமீபத்தில் ஒரு புதிய நகைக்கடையின் திறப்பு விழாவுக்காக வந்திருந்தார் சமந்தா. வந்திருந்த விருந்தினர்களை புதிய நகைக்கடையைவிடவும் சமந்தாவை மட்டுமே பார்க்க வைத்தது அவர் அணிந்திருந்த ஆடை..

Our Score